Norge Sverige Danmark Finland

Fokus på miljø

Glen Dimplex Nordic AS har følgende overordnede mål for vores miljøpolitik:

Eksterne miljø

Vi skal arbejde på at reducere eventuelle belastninger for miljøet, ved at forhindre at de produkter vi producerer, benytter eller sælger, ikke forårsager skade på mennesker, bygninger eller miljøet. Gennem love og regler, tilladelser og andre forhold skal vi bidrage til at forbedre miljøet.

Vore produkters påvirkning af miljøet

Vi skal udvikle vores produkter så de belaster vores miljø mindst mulig. Dette gøres bl.a. ved at bruge genanvendelige materialer. Vi vil i vores design og udvikling af vores produkter, implementere løsninger, der giver mulighed for at bruge miljøvenlige produktionsprocesser. Vores produkter vil ikke belaste miljøet i brug.  Ved bortskaffelse skal de indleveres til genandelse.

Miljømål


GDN fokuserer på at virksomheden ikke belaster miljøet og den enkelte medarbejder. Vores målsætning er at sikre arbejdsmiljøet på en korrekt måde og at vore produkter har en konstruktion og udformning som ikke fører til skade af nogen art. ( liv, ejendom, interne og eksterne miljø).

Materiale for nedlasting

Medlemsbevis Renas AS